Selecteer een pagina

Juridisch Abonnement VvE

 

Uw VvE wordt professioneel bestuurd en beheerd. Het meerjaren onderhoudsplan is actueel, het bestuur is ingeschreven in het handelsregister en jaarlijks heeft u de begroting en jaarrekening op orde. Alles zou op rolletjes moeten lopen, maar toch stelt de VvE u regelmatig voor uitdagingen. Soms zijn zaken niet duidelijk geregeld, of wijkt de praktijk af van wat in de regels staat. En natuurlijk hebben ook de eigenaren hun eigen opvattingen over de VvE, of worden afspraken met derden zoals onderhoudsbedrijven niet naar wens nageleefd. De Advocaten van Van Riet biedt met het Juridisch Abonnement VvE (JAV) oplossingen

voor die situaties. Tegen een vast tarief kunt u het gehele jaar rekenen op de juridische ondersteuning van De Advocaten van Van Riet, onder meer in de vorm van eerstelijns juridische dienstverlening en toegang tot de VvEHandboek.nl met rechtspraak, modellen en vragen en antwoorden. Door u in een vroeg stadium als gespecialiseerde advocaat met raad en daad bij te staan, weten wij te voorkomen dat een geschil escaleert. Zo kan u in de meeste gevallen zonder tussenkomst van de rechter een geschil beslechten. Daarmee onder­ scheiden wij ons van de meeste andere juridische dienstverleners.

De voordelen van het JAV op een rij

Advies van een advocaat

U heeft toegang tot gespecialiseerde advocaten die u van eerstelijns juridisch advies kunnen voorzien.

24/7 toegang tot VvEHandboek.nl

Op eenvoudige wijze doorzoekt u een grote database met rechtspraak, modellen, vragen & antwoorden.

Gericht op voorkomen van problemen

Door proactief te adviseren en snel duidelijkheid over een situatie te geven, worden conflicten voorkomen of in de kiem gesmoord.

Digitaal dossier

Continuïteit van de informatievoorziening en vindbaarheid van documenten in een dossier, ook na een wisseling van beheerder of bestuurder.

Duidelijke tarieven

Duidelijk tarieven zonder onnodige verrassingen voor een juridisch gezonde VvE.

Gespecialiseerd team advocaten tot uw beschikking

Met het JAV heeft u altijd een team van gespecialiseerde
VvE-advocaten met praktijkervaring ter beschikking. Heeft u een VvE-kwestie die juridische ondersteuning vraagt? Een telefonisch consult met één van onze advocaten is in de meeste gevallen voldoende om een probleem op te lossen. Als het nodig is, sturen we het advies na per e-mail.

24/7 toegang tot VvEHandboek.nl

Als VvE beheerder of bestuurder komt u voor juridische vragen te staan waar u niet direct het antwoord op weet. Hoe nu te handelen? Zou hier een model voor zijn? Welke vergelijkbare zaken zijn er? Onze jarenlange kennis en ervaring hebben wij gebundeld in onze kennisbank VvEHandboek.nl die uitsluitend toegankelijk is abonnees op het JAV.

De kennisbank bevat de meest uitgebreide verzameling rechtspraak, handleidingen, modellen, veel gestelde vragen met goed leesbare antwoorden en een uitgebreide verzameling rechtspraak. Hiermee heeft u in veel gevallen direct een antwoord op uw vraag en kan escalatie van geschillen vaak voorkomen worden.

Gericht op het
voorkomen van problemen

Beter voorkomen dan genezen. Met het JAV heeft u toegang tot een uitgebreide database en een team van gespecialiseerde VvE-advocaten met praktijkervaring ter beschikking. Die combinatie maakt het mogelijk u snel te adviseren. Zodat de meeste problemen kunnen worden voorkomen voordat ze ontstaan of in de kiem kunnen worden gesmoord.

Digitaal dossier

Met het JAV heeft u altijd toegang tot uw digitale dossier. Het digitale dossier is beveiligd en eenvoudig te raadplegen. Zo heeft u als bestuur altijd inzage in de zaken die u wenst en zorgt het voor continuïteit van de informatievoorziening en vindbaarheid van documenten, ook na een wisseling van beheerder of bestuurder.

Duidelijke
Communicatie & tarieven

Geen onnodige financiële verrassingen voor de VvE. Het bestuur en de beheerder kunnen met het JAV tegen vaste tarieven rekenen op professionele ondersteuning. Met het JAV wordt de drempel voor een juridisch gezonde VvE lager en kunnen problemen worden voorkomen of in de kiem worden gesmoord. Zo voorkomt u onnodige procedures met alle extra kosten en conflicten op persoonlijk vlak van dien.