Selecteer een pagina

Energie & Verduurzaming

Steeds meer VvE’s in Nederland verduurzamen hun gebouw en de omgeving.

Het verduurzamen van gebouwen en de omgeving van VvE’s kan bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen, installeren van warmtepompen of andere gasloze verwarming, isolatie en het aanbrengen van laadpalen voor elektrische auto’s. Soms wordt het initiatief daartoe genomen door de VvE, maar het kan ook uitsluitend één lid zijn die verduurzamingsmaatregelen voor eigen rekening en risico wenst te realiseren. Hoe maakt u daarover duidelijke en evenwichtige afspraken zonder dat de vergadering daarover een nietig of vernietigbaar besluit neemt. Hoe verdeelt u de zeggenschap, kosten en baten als een externe partij zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak van de VvE gaat exploiteren? Wie is er verantwoordelijk voor de aanleg en afrekening van een laadpaal voor elektrische voertuigen in de VvE?

Wie is er verantwoordelijk voor de afbetaling van de lening? Zo leiden verduurzamingsvoornemens vaak tot nog meer vragen.

Als adviseur van zowel de rijksoverheid als de grote gemeenten, banken, non-profit instellingen en VvE’s bij verduurzamingstrajecten en de financiering hiervan, hebben De Advocaten van Riet deze puzzel al meerdere malen gemaakt en voldoende parate kennis om VvE’s te adviseren over bijvoorbeeld aannemingsovereenkomsten, geldlenings- overeenkomsten, gebruikersovereenkomsten en de te volgende route bij het nemen van geldige besluiten binnen de vergadering van eigenaars. Zo weten alle betrokken – zoals leden, financiers en leveranciers – waar zij aan toe zijn en kan erop vertrouwd worden dat besluiten rechtsgeldig worden genomen en in stand blijven.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Appartementsrecht

Bestemmingen, Kamer van Koophandel,  (Model)Reglementen.

Besluitvorming

Vergadering van eigenaars, Oproeping, Agenda, Stemverhoudingen, Besluit vernietigen. 

Bestuur & Beheer

Benoeming, ontslag,  bevoegdheden, verplichtingen, aansprakelijkheid, beheerdersovereenkomst.

Bindend advies

Snel, kundig en onderbouwd bindend advies bij geschillen. Bindend advies bepaling in splitsingsakte.

Bouwrecht

Aannemingsovereenkomsten, UAV, Turnkey-overeenkomsten, Aanbestedingsrecht, Gebreken, Arbitrage.

Energie & Verduurzaming

Zonnepanelen, Laadpunten auto's, Warmtepompen, Isolatie, WKO, Kostenverdeling, Lening.

Financiën

Kostenverdeling, Begroting, Jaarrekening, MJOP, Bankzaken, Kascommissie, Geldleningsovereenkomst.

Hoger Beroep

Inschatting kansen hoger beroep op basis van vonnis in eerste aanleg.

i

Hoofd- en ondersplitsing

Besluitvorming, Bestuur, Afstemming Splitsingsaktes, Onderhoudsverdeling, Nieuwbouw, Parkeergarages.

h

Huishoudelijk reglement

Nieuw HHR opstellen, HHR check, Gebruik gemeenschappelijke ruimten, Parkeren.

Huur & Verhuur

Gebruikersverklaring, Huurbemiddeling, Zeggenschap huurder, Gebondenheid aan splitsingsreglement en HHR.

Koop & Verkoop

Koopovereenkomst, Due diligence bij transacties, Bestuurdersverklaring,
Non-conformiteit appartement.

Legal opinion

Advies aan vergadering of bestuur waarmee een weloverwogen en geldig besluit kan worden genomen. 

1

Nieuwbouw

Koop-/aannemingsovereenkomst, Bouwplan, (Verborgen) Gebreken, Garanties, Woningborg, Arbitrage.

Omgevingsrecht

Gemeente, Bestemmingsplan, Milieunormen, Ruimtelijke ordening, Vergunningen, Onteigening

?

Overheid & NGO's

Bijstaan van overheden bij VvE vraag- stukken, zoals geldlening, verduurzaming en voldoende onderhoud.

x

Overlast

Geluidsoverlast, Geurhinder, Lekkage, Gemeenschappelijke ruimtes, Boete, Handhaving, Uithuisplaatsing.

Projectontwikkeling

Ontwikkeling nieuw of bestaand vastgoed, contracten, splitsingsakte, procedures, vergunningen.

Rechtsbijstandsverzekering

Procederen met een advocaat bij de rechtbank op kosten van de rechtsbijstandsverzekering. 

Recreatieparken

Boek 2 VvE, Erfpacht, Verhuurperikelen, Permanente bewoning, Parkvoorzieningen.

Scholing

Scholing advocaten, juristen, bestuurders, beheerders, makelaars en taxateurs over VvE Recht.

Second opinion

2e beoordeling advies van bijvoorbeeld rechtsbijstandsverzekering, advocaat of notaris.

?

Vervangende machtiging

Weigering medewerking of toestemming VVE zonder redelijke grond? De rechter kan een vervangende machtiging geven.

g

Wijzigen splitsingsakte

Toetsing nieuwe splitsingsakte, Route besluitvormingsproces, Vervangende machtiging bij tekort aantal stemmen.  

Heeft u een vraag ?

Heeft u een vraag over wat wij voor u kunnen betekenen?
Laat hier uw bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

Bezoekadres

Euclideslaan 201
3584 BS Utrecht

 

Telefoon