Selecteer een pagina

Thuis in het
Appartementsrecht

Appartementsrecht is door de combinatie van verenigingsrecht en goederenrecht én tal van specifieke procedures een complex rechtsgebied. Aan ons de uitdaging hier voor u helderheid in te geven. Met meer dan 20 jaar praktijkervaring binnen dit rechtsgebied zijn wij thuis in het appartementsrecht.

Onze diensten

Adviseren

Praktisch en toepasbaar advies, second opinions en bindend advies op al onze gebieden van expertise.

Meer…

Procederen

Procedures bij Rechtbanken, Gerechtshoven, Raad van Arbitrage voor de Bouw en andere instituten.

Meer…

Doceren

Scholing advocaten, juristen, bestuurders, beheerders, makelaars en taxateurs over VvE-recht.

Meer…

Waar kunnen wij u mee helpen?

Appartementsrecht

Bestemmingen, Kamer van Koophandel,  (Model)Reglementen.

Besluitvorming

Vergadering van eigenaars, Oproeping, Agenda, Stemverhoudingen, Besluit vernietigen. 

Bestuur & Beheer

Benoeming, ontslag,  bevoegdheden, verplichtingen, aansprakelijkheid, beheerdersovereenkomst.

Bindend advies

Snel, kundig en onderbouwd bindend advies bij geschillen. Bindend advies bepaling in splitsingsakte.

Bouwrecht

Aannemingsovereenkomsten, UAV, Turnkey-overeenkomsten, Aanbestedingsrecht, Gebreken, Arbitrage.

Energie & Verduurzaming

Zonnepanelen, Laadpunten auto's, Warmtepompen, Isolatie, WKO, Kostenverdeling, Lening.

Financiën

Kostenverdeling, Begroting, Jaarrekening, MJOP, Bankzaken, Kascommissie, Geldleningsovereenkomst.

Hoger Beroep

Inschatting kansen hoger beroep op basis van vonnis in eerste aanleg.

i

Hoofd- en ondersplitsing

Besluitvorming, Bestuur, Afstemming Splitsingsaktes, Onderhoudsverdeling, Nieuwbouw, Parkeergarages.

h

Huishoudelijk reglement

Nieuw HHR opstellen, HHR check, Gebruik gemeenschappelijke ruimten, Parkeren.

Huur & Verhuur

Gebruikersverklaring, Huurbemiddeling, Zeggenschap huurder, Gebondenheid aan splitsingsreglement en HHR.

Koop & Verkoop

Koopovereenkomst, Due diligence bij transacties, Bestuurdersverklaring,
Non-conformiteit appartement.

Legal opinion

Advies aan vergadering of bestuur waarmee een weloverwogen en geldig besluit kan worden genomen. 

1

Nieuwbouw

Koop-/aannemingsovereenkomst, Bouwplan, (Verborgen) Gebreken, Garanties, Woningborg, Arbitrage.

Omgevingsrecht

Gemeente, Bestemmingsplan, Milieunormen, Ruimtelijke ordening, Vergunningen, Onteigening

?

Overheid & NGO's

Bijstaan van overheden bij VvE vraag- stukken, zoals geldlening, verduurzaming en voldoende onderhoud.

x

Overlast

Geluidsoverlast, Geurhinder, Lekkage, Gemeenschappelijke ruimtes, Boete, Handhaving, Uithuisplaatsing.

Projectontwikkeling

Ontwikkeling nieuw of bestaand vastgoed, contracten, splitsingsakte, procedures, vergunningen.

Rechtsbijstandsverzekering

Procederen met een advocaat bij de rechtbank op kosten van de rechtsbijstandsverzekering. 

Recreatieparken

Boek 2 VvE, Erfpacht, Verhuurperikelen, Permanente bewoning, Parkvoorzieningen.

Scholing

Scholing advocaten, juristen, bestuurders, beheerders, makelaars en taxateurs over VvE Recht.

Second opinion

2e beoordeling advies van bijvoorbeeld rechtsbijstandsverzekering, advocaat of notaris.

?

Vervangende machtiging

Weigering medewerking of toestemming VVE zonder redelijke grond? De rechter kan een vervangende machtiging geven.

g

Wijzigen splitsingsakte

Toetsing nieuwe splitsingsakte, Route besluitvormingsproces, Vervangende machtiging bij tekort aantal stemmen.  

Juridisch Abonnement VvE

Advies van een advocaat


U krijgt uitsluitend advies van een in appartementsrecht gespecialiseerde advocaat.

24/7 toegang tot VvEHanboek.nl

Op eenvoudige wijze doorzoekt u een grote database met rechtspraak, modellen, vragen & antwoorden.

Gericht op voorkomen van problemen

Door proactief te adviseren en snel duidelijkheid over een situatie te geven, worden conflicten voorkomen of in de kiem gesmoord.

Digitaal dossier

Continuïteit van de informatievoorziening en vindbaarheid van documenten in een dossier, ook na een wisseling van beheerder of bestuurder.

Duidelijk tarief

Duidelijk tarieven zonder verrassingen voor een juridisch gezonde VvE. 

Onze werkwijze

Onze kantoornaam zegt het al: bij ons wordt u uitsluitend bijgestaan door advocaten. Onafhankelijk, informeel, snel en deskundig. Geen archaïsch taalgebruik, maar duidelijke taal. Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van appartementsrecht geeft ons de ervaring waarmee we snel tot de kern komen en de situatie overzien.

Bij de eerste kennismaking maken we een analyse van uw zaak en zetten strategieën naar mogelijke oplossingen uit. We hebben er geen moeite mee u tegen te spreken als dat in uw belang is en streven ernaar de goede relaties binnen de VvE zoveel mogelijk te behouden.

Op basis van ons advies en maken we een tijdslijn, geven u daarbij een realistische kosteninschatting, zodat u weloverwogen beslissingen kunt maken.

Heeft u een vraag ?

Heeft u een vraag over wat wij voor u kunnen betekenen?
Laat hier uw bericht achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

Bezoekadres

Euclideslaan 201
3584 BS Utrecht

 

Telefoon